Recent Changes - Search:

Het belang van gaswisseling

( updated: January 17, 2007, at 10:51 PM )
meldingen van gebroken links, commentaar en suggesties zijn welkom

Wanneer paddestoelen een substraat verteren produceren zij kooldioxide en gebruiken zuurstof uit de lucht. Dit is een redelijk belangrijke factor in het slagen of falen van een kweekpoging.

Ik heb een paar plastic potten van een kwart liter inhoud gevuld met mijn standaard substraat wat ik gebruik voor PF-Tek potten. De plastic potten hebben een deksel wat hermetisch afsluit, zodat er geen gaswisseling kan plaatsvinden..

Als ik hetzelfde substraat gebruik in potten met een aluminiumfolie dekel zoals beschreven in de PF-Tek for Simple Minds is het substraat geheel doorgroeid in 8-14 dagen.

De spores kiemden na twee dagen en de doorgroeiing ging vrij snel gedurende nog drie dagen, waarna de groei ineens stopte.

Ik liet dit nog een week staan en de doorgroeiing ging nauwelijks verder. Toen ik de pot een paar tellen opende bij een afzuigkap om het mycelium van verse lucht te voorzien begon de groei weer, om na enkele dagen weer bijna stil te staan.
I left is then another week, and the colonization barely moved on.
Dit heb ik nogeens tweemaal herhaald maar een maand later was het substraat nogsteeds niet volledig doorgroeid.
De foto's laten zien hoe het mycelium er op verschillende plaatsen andes uitziet en ook zie je de verschillende fases van groei en stagnatie.

De inoculatie met spores vond plaats aan de zijkanten van de pot en bovenop het substraat. Er ligt geen droog vermiculiet bovenop als filter, maar wel ligt er een laagje op de bodem van de pot.

TEST II
Ditmaal nam ik dezelfde plastic potten maar voorzag ze van een polyfill (polyestervezel) filter. Dit is dag zes van de kweek, en kijk wat een verschil een goede zuurstoftoevoer maakt!

Is polyfill niet geweldig ?
Dag 8:

Bij deze verklaar ik deze cake doorgroeid !

FAQ

Waarom kan ik niet een paar warmteminnende planten in mijn incubator zetten om voor gaswisseling te zorgen?
Planten zetten CO2 en water om in zuurstof en suikers....zolang ze licht krijgen. Dit proces heet fotosynthese.
De incubator moet juist geen licht krijgen, dus dit zou niet goed werken. Planten hebben overigens zelf ook zuurstof nodig.
Lees
http://www.mcps.k12.md.us/departments/eventscience/EBS.OS1_RS~DF.html
http://www.hsv.k12.al.us/schools/middle/wtms/student/cell/cell_energy.html
http://www.saburchill.com/chapters/summary02.html

Overigens is het probleem niet dat er geen zuurstof beschikbaar is: gewone lucht bevat zo'n 21%, het probleem is dat het bij het mycelium moet kunnen komen, wat niet kan als de potten helemaal dichtzitten.

Mijn ervaring is dat de stevigst angedrukte deklagen vaak de beste resultaten opleveren.
In de fase tussen het aanbrengen van de deklaag en vóór knopvorming moet het gehalte aan CO2 juist hoog zijn. Dit kun je het beste bereiken door de kweekbak met aluminiumfolie of iets dergelijks af te dekken.
Er zal dan toch wat gaswisseling plaatsvinden (net als bij met aluminiumfolie afgedekte potten) maar de CO2 concentratie zal hoog zijn, precies wat je bereiken wilt.

Mushroom Cultivation Videos


1 vistors are currently browsing this page, 9 total.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 17, 2007, at 10:51 PM