Recent Changes - Search:

Dutch.Het-Belang-Van-Gaswisseling History

Show minor edits - Show changes to markup

Changed lines 11-12 from:
to:
Changed lines 32-34 from:

http://www.fungifun.org/gas_exchange/pics/49283-thumb_01140001.jpg http://www.fungifun.org/gas_exchange/pics/14386-thumb_01140002.jpg
http://www.fungifun.org/gas_exchange/pics/68032-thumb_01140003.jpg http://www.fungifun.org/gas_exchange/pics/83791-thumb_01140004.jpg

to:
Changed lines 38-39 from:

http://www.fungifun.org/gas_exchange/pics/21904-thumb_DSCF0004.jpg http://www.fungifun.org/gas_exchange/pics/27633-thumb_DSCF0005.jpg

to:
Changed lines 43-44 from:

http://www.fungifun.org/gas_exchange/pics/95848-thumb_day8_1.jpg http://www.fungifun.org/gas_exchange/pics/26841-thumb_day8_2.jpg

to:
Changed lines 47-48 from:

http://www.fungifun.org/gas_exchange/pics/15373-thumb_DSCF0049.jpg http://www.fungifun.org/gas_exchange/pics/8501-thumb_DSCF0047.jpg

to:
Deleted line 0:

(:noautosections:)

January 19, 2006, at 07:47 AM by wiccan_seeker -
Changed line 18 from:

Wanneer paddestoelen een substraat verteren produceren zij kooldioxide en gebruiken zuurstof uit de lucht. Dit is een redelijk belangrijkefactor in het slagen of falen van een kweekpoging.

to:

Wanneer paddestoelen een substraat verteren produceren zij kooldioxide en gebruiken zuurstof uit de lucht. Dit is een redelijk belangrijke factor in het slagen of falen van een kweekpoging.

Changed lines 2-3 from:

(:title The belang van gaswisseling:)

to:

(:title Het belang van gaswisseling:)

Added lines 1-64:

(:noautosections:)
(:title The belang van gaswisseling:)

(:table border=0 cellpadding=5 cellspacing=0 width=100% align=center:)
(:cell:)

(:cell align=center:)

Het belang van gaswisseling

( updated: January 17, 2007, at 10:51 PM )
meldingen van gebroken links, commentaar en suggesties zijn welkom

(:cell:)

(:tableend:)

Wanneer paddestoelen een substraat verteren produceren zij kooldioxide en gebruiken zuurstof uit de lucht. Dit is een redelijk belangrijkefactor in het slagen of falen van een kweekpoging.

Ik heb een paar plastic potten van een kwart liter inhoud gevuld met mijn standaard substraat wat ik gebruik voor PF-Tek potten. De plastic potten hebben een deksel wat hermetisch afsluit, zodat er geen gaswisseling kan plaatsvinden..

Als ik hetzelfde substraat gebruik in potten met een aluminiumfolie dekel zoals beschreven in de PF-Tek for Simple Minds is het substraat geheel doorgroeid in 8-14 dagen.

De spores kiemden na twee dagen en de doorgroeiing ging vrij snel gedurende nog drie dagen, waarna de groei ineens stopte.

Ik liet dit nog een week staan en de doorgroeiing ging nauwelijks verder. Toen ik de pot een paar tellen opende bij een afzuigkap om het mycelium van verse lucht te voorzien begon de groei weer, om na enkele dagen weer bijna stil te staan.
I left is then another week, and the colonization barely moved on.
Dit heb ik nogeens tweemaal herhaald maar een maand later was het substraat nogsteeds niet volledig doorgroeid.
De foto's laten zien hoe het mycelium er op verschillende plaatsen andes uitziet en ook zie je de verschillende fases van groei en stagnatie.

De inoculatie met spores vond plaats aan de zijkanten van de pot en bovenop het substraat. Er ligt geen droog vermiculiet bovenop als filter, maar wel ligt er een laagje op de bodem van de pot.

http://www.fungifun.org/gas_exchange/pics/49283-thumb_01140001.jpg http://www.fungifun.org/gas_exchange/pics/14386-thumb_01140002.jpg
http://www.fungifun.org/gas_exchange/pics/68032-thumb_01140003.jpg http://www.fungifun.org/gas_exchange/pics/83791-thumb_01140004.jpg

TEST II
Ditmaal nam ik dezelfde plastic potten maar voorzag ze van een polyfill (polyestervezel) filter. Dit is dag zes van de kweek, en kijk wat een verschil een goede zuurstoftoevoer maakt!

http://www.fungifun.org/gas_exchange/pics/21904-thumb_DSCF0004.jpg http://www.fungifun.org/gas_exchange/pics/27633-thumb_DSCF0005.jpg

Is polyfill niet geweldig ?
Dag 8:

http://www.fungifun.org/gas_exchange/pics/95848-thumb_day8_1.jpg http://www.fungifun.org/gas_exchange/pics/26841-thumb_day8_2.jpg

Bij deze verklaar ik deze cake doorgroeid !

http://www.fungifun.org/gas_exchange/pics/15373-thumb_DSCF0049.jpg http://www.fungifun.org/gas_exchange/pics/8501-thumb_DSCF0047.jpg

FAQ

Waarom kan ik niet een paar warmteminnende planten in mijn incubator zetten om voor gaswisseling te zorgen?
Planten zetten CO2 en water om in zuurstof en suikers....zolang ze licht krijgen. Dit proces heet fotosynthese.
De incubator moet juist geen licht krijgen, dus dit zou niet goed werken. Planten hebben overigens zelf ook zuurstof nodig.
Lees
http://www.mcps.k12.md.us/departments/eventscience/EBS.OS1_RS~DF.html
http://www.hsv.k12.al.us/schools/middle/wtms/student/cell/cell_energy.html
http://www.saburchill.com/chapters/summary02.html

Overigens is het probleem niet dat er geen zuurstof beschikbaar is: gewone lucht bevat zo'n 21%, het probleem is dat het bij het mycelium moet kunnen komen, wat niet kan als de potten helemaal dichtzitten.

Mijn ervaring is dat de stevigst angedrukte deklagen vaak de beste resultaten opleveren.
In de fase tussen het aanbrengen van de deklaag en vóór knopvorming moet het gehalte aan CO2 juist hoog zijn. Dit kun je het beste bereiken door de kweekbak met aluminiumfolie of iets dergelijks af te dekken.
Er zal dan toch wat gaswisseling plaatsvinden (net als bij met aluminiumfolie afgedekte potten) maar de CO2 concentratie zal hoog zijn, precies wat je bereiken wilt.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 17, 2007, at 10:51 PM