Recent Changes - Search:

Dutch.Pftek History

Show minor edits - Show changes to markup

Changed line 82 from:

www.hydroponics.com

to:

www.hydroponics.com

Changed line 85 from:

www.gro-lite.co.uk

to:

thegardensuperstore.co.uk

Changed line 88 from:

users.bigpond.net.au/nutriflo/

to:

www.vermiculite.com.au

Changed lines 37-42 from:

I made a video of the substrate preparation and inoculation:
http://www.youtube.com/watch?v=3iFi3YrIo7o

to:

(:youtube 3iFi3YrIo7o:)

Added lines 36-43:

I made a video of the substrate preparation and inoculation:
http://www.youtube.com/watch?v=3iFi3YrIo7o

Changed line 405 from:

Het is van groot belang dat je na de "vlucht" alle paddestoelen en aborts oogst. Dit doe je het gemakkelijkst door voorzichtig wat aan de stelen te draaien en zachtjes te trekken met schone handen tot ze loslaten. Eventueel kun je de cakes na elke vluchtdunken dit kan de opbrengst van de volgende vluchten belangrijk vergroten maar geeft besmettingsrisico's.

to:

Het is van groot belang dat je na de "vlucht" alle paddestoelen en aborts oogst. Dit doe je het gemakkelijkst door voorzichtig wat aan de stelen te draaien en zachtjes te trekken met schone handen tot ze loslaten. Eventueel kun je de cakes na elke vluchtdunken dit kan de opbrengst van de volgende vluchten belangrijk vergroten maar geeft besmettingsrisico's.

Changed line 362 from:

Breng een laagje van anderhalve centimeter bevochtigd perliet or kleikorrels of een vochtige laag tissuepapier op de bodem van de bak en breng de cakes ter wereld door ze ondersteboven uit hun potten op de onderlaag te laten glijden.

to:

Breng een laagje van anderhalve centimeter bevochtigd perliet or kleikorrels of een vochtige laag tissuepapier op de bodem van de bak en breng de cakes ter wereld door ze ondersteboven uit hun potten op de onderlaag te laten glijden.

Changed line 121 from:

en vele anderen.

to:

en vele anderen.

Changed line 234 from:

Als je nog nooit een snelkookpan (pressure cooker) gebruikt hebt lees dit artikel. correct pressure cooker use.

to:

Als je nog nooit een snelkookpan (pressure cooker) gebruikt hebt lees dit artikel. correct pressure cooker use.

Changed lines 15-16 from:
to:
Deleted lines 0-1:

(:noautosections:)
====

Changed line 53 from:

====

to:

Changed line 140 from:

====

to:

Changed line 215 from:

====

to:

Changed line 236 from:

====

to:

Changed line 284 from:

====

to:

Changed line 357 from:

====

to:

January 08, 2006, at 05:41 AM by wiccan_seeker -
Changed lines 90-91 from:

In Nederland en België wordt vermiculiet nauwelijks gebruikt. Het loont de moeite om wat tuincentra af te gaan om te proberen vermiculiet te pakken te krijgen. Het wordt gebruikt als bodemverbeteringsmiddel om de grond luchtiger te krijgen. Vraag bij een tuincentrum of zij het voor je kunnen bestellen, als dit regelmatig genoeg gebeurt nemen ze het vanzelf in hun assortiment op. In Nederland is een winkel met wietkweek-benodigdheden vaak bereid goede service te verlenen en er voor je achteraan te gaan. Bij een tuincentrum, als je slaagt, kun je een enorme zak kopen voor weinig geld en ben je meteen voor altijd voorzien.

to:

In Nederland en België wordt vermiculiet nauwelijks gebruikt, behalve in de professionele teelt van bv. tomaten. Het loont de moeite om wat tuincentra af te gaan om te proberen vermiculiet te pakken te krijgen. Het wordt gebruikt als bodemverbeteringsmiddel om de grond luchtiger te krijgen. Vraag bij een tuincentrum of zij het voor je kunnen bestellen, als dit regelmatig genoeg gebeurt nemen ze het vanzelf in hun assortiment op. Bij een tuincentrum, als je slaagt, kun je een enorme zak kopen voor weinig geld en ben je meteen voor altijd voorzien.

Als het in de reguliere handel niet lukt dan is vermiculiet meestal te vinden in growshops (winkels voor verkoop van de benodigdheden voor de cannabiskweek) waar het wel met enige regelmaat wordt gebruikt. Een zak van 100 liter vermiculiet kost dan zo'n 8-25 euro.

January 01, 2006, at 02:46 PM by wiccan_seeker -
Changed lines 44-45 from:

De PF-Tek voor Dummies gebruikt kwartliter- inmaakpotten (½ pint = 240ml) of waterglazen en een kweeksubstraat gebaseerd op vermiculiet, zilvervliesrijstmeel en water Het substraat wordt bereid, gesteriliseerd en ge-inoculeerd met paddestoelsporen. Nadat het substraat volledig gekoloniseerd is zal de vorming van de paddestoelen plaatsvinden in een vochtige kweekbak.

to:

De PF-Tek voor de Gewone Man gebruikt kwartliter- inmaakpotten (½ pint = 240ml) of waterglazen en een kweeksubstraat gebaseerd op vermiculiet, zilvervliesrijstmeel en water Het substraat wordt bereid, gesteriliseerd en ge-inoculeerd met paddestoelsporen. Nadat het substraat volledig gekoloniseerd is zal de vorming van de paddestoelen plaatsvinden in een vochtige kweekbak.

January 01, 2006, at 02:41 PM by wiccan_seeker -
Changed line 296 from:

Er zijn verschillende soorten aquariumverarmers, koop degene die volledig onderdompelbaar is.

to:

Er zijn verschillende soorten aquariumverwarmers, koop degene die volledig onderdompelbaar is.

January 01, 2006, at 01:10 PM by wiccan_seeker -
Changed lines 3-4 from:

(:title PF-Tek voor Simpele Zielen:)

to:

(:title PF-Tek voor de gewone man:)

Changed line 10 from:

PF-Tek voor Dummies

to:

PF-Tek voor de gewone man

January 01, 2006, at 01:08 PM by wiccan_seeker -
Changed lines 3-4 from:

(:title PF-Tek voor Dummies:)

to:

(:title PF-Tek voor Simpele Zielen:)

January 01, 2006, at 01:02 PM by wiccan_seeker - Dutch Translation of PF-Tek for Simple Minds
Changed lines 3-4 from:

(:title PF-Tek for Simple Minds:)

to:

(:title PF-Tek voor Dummies:)

Changed lines 10-12 from:

PF-Tek for Simple Minds

for the cultivation of grain - loving mushrooms
(Psilocybe cubensis)

to:

PF-Tek voor Dummies

vertaling van PF-Tek for simple minds
v1.0 - 1 januari 2006
Kweekmethode voor het kweken van graan-minnende paddestoelen.
Toegespitst op (maar beslist niet beperkt tot) de Psilocybe cubensis.

Changed line 16 from:

dead link reports, comments and suggestions welcome any time

to:

Meldingen van dode links, commentaar en suggesties zijn altijd welkom.

Changed line 25 from:
to:
Changed line 27 from:
to:
Changed line 29 from:
to:
Changed line 31 from:
to:
Changed line 33 from:
to:
Changed line 35 from:
to:
Changed lines 38-50 from:

The PF-Tek was developed and first made public in 1992 by www.fanaticus.com (mirror).
This tek made the cultivation of mushrooms at home feasible for complete beginners utilizing commonly available materials.
The growing method I describe here is based on the PF-tek but includes a few modifications that are time tested, and are, in my opinion, superior to the original PF-tek.
I strongly recommend you to read the original PF-Tek, if you haven't done so already, to see a different approach to some steps.

The PF-Tek for Simple Minds uses ½ pint (~240ml) canning jars or drinking glasses and a growing substrate made of vermiculite, brown rice flour and water. The substrate is prepared, sterilized and inoculated with mushroom spores. After the substrate is fully colonized the fruiting takes place in a humid container.

On the subject of cleanliness

By growing mushrooms indoors on a nutritious substrate, you create conditions than not only favor the growth of the mushrooms, but also favor the growth of a large number of other organisms, many of them hazardous to the health. To ensure that only the desired mushroom is grown, it is very important to assure cleanliness in all of the cultivation related procedures.

Before you work, wash your hands with (antibacterial) soap and warm water. Afterwards, wipe them dry and rub with Lysol or isopropyl-alcohol(iso-propanol). Keep the rooms where you do the inoculation and fruiting dust free and clean and don't bring in dirty clothing or shoes. Equally important is personal hygiene. Dirty hands, and even dirty hair, are a hotbed for all kinds of unwanted microorganisms which can destroy your cultivation project.

to:

The PF-Tek is ontwikkeld en het eerst publiekelijk gemaakt in 1992 door www.fanaticus.com (mirror).
en maakte de thuiskweek van paddestoelen voor het eerst toegankelijk voor volkomen beginners die over niet meer beschikken dan normaal verkrijgbare spullen.
De kweekmethode die ik hier ga beschrijven is gebaseerd op de PF-Tek maar bevat een aantal wijzigingen die zich door de tijden bewezen hebben en, naar mijn mening, deze methode superieur maken aan de originele PF-Tek.
Als je de originele PF-Tek niet kent raad ik je sterk aan deze te lezen, om het verschil in de stappen te vergelijken.
PF-Tek

De PF-Tek voor Dummies gebruikt kwartliter- inmaakpotten (½ pint = 240ml) of waterglazen en een kweeksubstraat gebaseerd op vermiculiet, zilvervliesrijstmeel en water Het substraat wordt bereid, gesteriliseerd en ge-inoculeerd met paddestoelsporen. Nadat het substraat volledig gekoloniseerd is zal de vorming van de paddestoelen plaatsvinden in een vochtige kweekbak.

Aangaande hygiëne

Door paddestoelen binnenshuis te kweken op voedzaam substraat creëer je omstandigheden die zich naast het kweken van paddestoelen ook zeer goed lenen voor de groei en vermenigvuldiging van vele andere organismen, velen hiervan zijn schadelijk voor de gezondheid. Om te zorgen dat alleen de gewenste paddestoel gekweekt wordt en geen “onkruid” zoals bacteriën en schimmels, is het van groot belang om te zorgen dat de kweek en alles eromheen plaatsvindt onder schone omstandigheden.

Voordat je aan de slag gaat is het raadzaam je handen grondig te wassen met (antibacteriële) zeep en warm water.
Droog hierna je handen en wrijf ze met Dettol of isopropyl-alcohol. (is dit niet beschikbaar dan spiritus gebruiken)

Houd de kamers waar je gaat inoculeren (“inzaaien”) en de paddestoelen laat groeien schoon en stofvrij, en draag schone kleren als je met de paddestoelen werkt. Evenzo belangrijk is properheid: vieze handen of haar zijn een bron van micro-organismen die mogelijk een kweekpot of zelfs je hele kweekronde kunnen besmetten.

Changed lines 56-60 from:

Materials

Most materials are easily avaliable at the local shops.

Vermiculite

to:

Materialen

De meeste materialen zijn gemakkelijk verkrijgbaar in gewone winkels, je gaat ze alleen ongewoon gebruiken

Vermiculiet

Changed lines 63-67 from:

Vermiculite is made from a naturally occurring mineral - mica.
Crushed mica containing water is heated and expands to a volume several times greater than that of the untreated mica.
Vermiculite is able to hold several times its own weight in water and it gives the substrate an airy structure.
Vermiculite is available in several grades, the middle and the middle-fine grade are most suitable for cultivation purposes.

to:

Vermiculiet Vermiculiet bestaat uit een natuurlijk mineraal gesteente genaamd - mica.
Het wordt gemaakt door vochtig Mica te verhitten waardoor het poft als een soort popcorn.
Vermiculiet geeft het substraat een luchtige structuur en kan een aantal malen zijn eigen gewicht aan water vasthouden.
Vermiculiet is verkrijgbaar in verschillende groftes: gemiddelde en fijne grofte zijn het best geschikt voor kweekdoeleinden.

Changed lines 70-71 from:

Online sources for vermiculite and perlite

to:

Online bronnen for vermiculiet en perliet

Changed lines 89-91 from:

Vermiculite is generally available in garden and hydrophonic stores, in some regions also in pet shops.

Brown rice flour (BRF)

to:

Vermiculiet is over het algemeen verkrijgbaar in winkels voor tuin- en hydrokweek benodigdheden en op sommige plaatsen ook in dierenwinkels.
In Nederland en België wordt vermiculiet nauwelijks gebruikt. Het loont de moeite om wat tuincentra af te gaan om te proberen vermiculiet te pakken te krijgen. Het wordt gebruikt als bodemverbeteringsmiddel om de grond luchtiger te krijgen. Vraag bij een tuincentrum of zij het voor je kunnen bestellen, als dit regelmatig genoeg gebeurt nemen ze het vanzelf in hun assortiment op. In Nederland is een winkel met wietkweek-benodigdheden vaak bereid goede service te verlenen en er voor je achteraan te gaan. Bij een tuincentrum, als je slaagt, kun je een enorme zak kopen voor weinig geld en ben je meteen voor altijd voorzien.

Zilvervliesrijstmeel (Brown rice flour = BRF)

Changed lines 95-101 from:

BRF is available in health food shops either already ground, sometimes though there is only whole brown rice available.
In this case you can grind the rice either in the shop or, if this option is not available, grind your own using an electrical coffee grinder.
BRF is best kept cool and dry for prolonged periods of time, since it can easily become rancid because of the fat content of its husk.
If you are unable to find BRF you can also use whole wheat- or rye flour with similar results. Ground millet or ground millet based birdseed also work good.
Google search for BRF
Froogle search for BRF

to:

Rijstmeel van bruine rijst (zilvervliesrijst) kan men in gezondheidswinkels krijgen, en zoniet dan is er altijd wel bruine rijst (zilvervliesrijst) te koop.
In sommige shops kunnen ze dit voor je malen, en zoniet dan kun je het zelf doen met een elektrisch koffiemolentje.
BRF moet droog en koel bewaard worden om het ranzig worden van het vet in de vliesjes tegen te gaan.
Als je geen BRF kunt vinden dan is er altijd nog volkorenmeel of roggemeel wat zo ongeveer even goed werkt en sinds de komst van de thuis-broodbakmachines weer verkrijgbaar is. Ook kun je gierst, of op gierst gebaseerd vogelzaad malen.
Google search voor BRF
Froogle search voor BRF

Changed lines 106-108 from:

Water used for the substrate preparation should have drinking water quality. Tap water is usually ok, but if you're not sure about it, better use bottled drinking water or mineral water.

Spore syringe

to:

Water voor de bereiding van het substraat moet drinkwaterkwaliteit hebben. Hier ten lande is de kwaliteit van het drinkwater zo hoog dat doorgaans het onnodig omslachtig en duur is om mineraalwater te gebruiken.

Sporespuiten

Changed lines 111-113 from:

A plastic syringe with needle attached containing 10cc -12cc suspension of mushroom spores in water.
The color of the suspension varies from completely translucent to slightly violet depending on the quantity of the spores in the solution.
Spores are microscopic so as long as you see at least a few specs in more or less clear water the syringe should have plenty of spores. Available through the internet, for instance

to:

Een plastic injectiespuit met een naald eraan die 10-12cc spores in water bevat.
De kleur van de suspensie is geheel transparant, wat violet of zelfs donker afhankelijk van hoeveel spores er in het water rondzweven.

Spores zijn microscopisch klein dus zelfs als je maar een paar vlekjes ziet (dit zijn samengeklonterde spores) dan bevat de vloeistof er voldoende.
Sporespuiten zijn via het internet verkrijgbaar hier ten lande onder andere www.azarius.nl die voor een Nederlandse site een opmerkelijk ruime sortering heeft.
Bedenk dat deze kweekmethode is toegespitst op de Psilocybe cubensis, en dat deze soort aangeraden wordt voor de beginner.
Wereldwijd zijn ze verkrijgbaar bij onder andere:

Changed lines 121-122 from:

and many more.

to:

en vele anderen.

Changed line 127 from:

Jars

to:

Potten

Changed lines 130-131 from:

The jars should have a content of around ½ pint (~240ml)
You can use either canning jars (Ball, Kerr...) or drinking glasses, the only requirement is that they are tapered and without shoulders, so you can slide the cake out of it in one piece once it's colonized. Bigger jars take much longer to colonize and are not recommended.

to:

De potten moeten een inhoud hebben van ongeveer een kwart liter. Je kunt jampotten gebruiken of drinkglazen, maar belangrijk is dat de opening wijder is dan de wanden van de pot zodat de “cake” er straks in zijn geheel uitgeschoven kan worden.
Hier ten lande zijn dergelijke potten nogal zeldzaam, een pot die hier vaak gebruikt wordt is die van een luxe jam/confituur-merk, als je die niet kunt krijgen gebruik dan gewone drinkglazen die wijder van boven dan van beneden zijn.
Het is verleidelijk grotere potten te nemen maar doe dit niet: boven het kwartliter formaat duurt het dichtgroeien veel langer en dat kan leiden tot mislukte potten.

Changed line 141 from:

Substrate preparation

to:

Substraatbereiding

Changed lines 144-153 from:

For one ½ pint jar(~240 ml) you will need:
=> 140 ml vermiculite
=> 40 ml brown rice flour
=> some vermiculite to fill the jar to the top (app. 20 ml)
=> water

Note:
½pt(pint) = 1 cup = 236ml(milliliter) = 236cc(cubic centimeter) = 1/4 qt(quart)
The cups, pints and quarts are in the US liquid measuring system.

to:

Voor elke kwartliterpot heb je nodig:

140ml vermiculiet
40ml zilvervliesrijstmeel, volkoren- of roggemeel
Wat vermiculiet om de pot tot de rand te vullen
Water

Noot:
½ pint = 1 cup = 236ml = ¼ quart in het Amerikaanse meetsysteem.

Changed lines 157-158 from:

Put the required amount of vermiculite for all the jars of one batch (for instance 6 jars: 6 x 140 ml = 840 ml ) in a bowl.

to:

Doe de afgemeten hoeveelheid vermiculiet voor alle potten in een grote kom of teil.

Changed lines 163-165 from:

Pour water slowly over the vermiculite while stirring with a spoon.
Be careful to only put that much water in as it can be absorbed by the vermiculite. Stir it well so all the vermiculite is uniformly soaked with water.

to:

Giet langzaam en voorzichtig water op het vermiculiet en roer met een lepel. Zorg dat je precies zoveel water in het vermiculiet giet as het vermiculiet kan opnemen. Roer door zodat het goed vermengd wordt.

Changed lines 169-172 from:

When you tilt the bowl you should see just a little water starting coming from the vermiculite.
This is when the correct water content is achieved.
If there is too much water in the bowl, pour the wet vermiculite in a strainer and let the excess water drain for a minute. Then the vermiculite will be at the field capacity, which is perfect.

to:

Als je de kom schuinhoudt en er een beetje vocht uit de vermiculiet loopt is het de goede verhouding.

Als je teveel water in je vermiculiet hebt doe het in een zeef en laat het een minuut uitlekken.

Changed lines 177-178 from:

Now put the required amount of the BRF (for instance 6 x 40 ml = 240 ml) into the wet vermiculite at once and mix it in with the spoon. The goal is to uniformly coat the wet vermiculite particles with a layer of BRF.

to:

Voeg nu het rijstemeel, volkorenmeel of roggemeel ineens aan het vermiculiet toe en roer dit goed door met de lepel. Het doel is om het meel gelijkmatig verdeeld door de vermiculiet te krijgen.

Changed lines 183-185 from:

Fill the mixture in jars ½ inch (1cm) under the top. it's very important to fill the substrate in the jars without tapping it down at all. It should stay very airy and loose to provide optimum conditions for the growth of mycelium.
Be careful not to leave any substrate on the upper edge of the jar. If you weren't careful enough and there are some substrate specks at the edge take a clean moist cloth and wipe the upper portion of the jar clean. Otherwise contaminants can start at those spots and work their way down into the jar.

to:

Vul de potten losjes op tot één centimeter onder de rand. Het is belangrijk om dit lostjes te doen zodat het substraat luchtig blijft.
Zorg dat er geen substraat aan de rand van de pot blijft zitten, dit kan later besmettingen naarbinnen halen die het voedzame spoor de pot in volgen. Veeg ongerechtigheden af met een vochtig doekje.

Changed lines 190-192 from:

Fill up the jar with dry vermiculite to the top.
This layer hinders airborne contaminants reaching the underlying substrate in case they manage to come in during the inoculation and incubation.

to:

Vul nu die bovenste centimeter van de pot op met droge vermiculiet. Deze laag zal werken als een luchtfilter wat voorkomt dat micro-organismen en hun spores (dit worden besmettingen ofwel “contams” genoemd in jargon) binnendringen.

Changed lines 196-198 from:

Take a 5inch(12cm) wide stripe of aluminium foil and fold it in the middle.
Put the foil over the opening of the jar as shown in the pictures. If you're using jars with metal lids, you can poke 4 holes at the very edge of each lid with a small nail and hammer and screw the lid on. The holes should be slightly bigger than the diameter of the syringe needle.

to:

Neem een 15cm brede strook aluminiumfolie en vouw die middendoor. Doe de folie over de opening van de pot zoals je ziet op de foto's. Als je pot een metalen deksel heeft kun je hier met een spijker vier gaatjes aan de buitenrand van de deksel mee maken, gaatjes waar later de naald van de sporespuit door naar binnen moet kunnen.
Schroef daarna het deksel vast.

Changed lines 203-204 from:

Fold the foil edges up and press them together so you get a nice aluminium foil lid.

to:

Vouw nu de randen van de aluminiumfolie omhoog en druk ze samen waarmee je een aluminiumfolie deksel gemaakt hebt.

Changed lines 209-211 from:

Then take a piece of foil measuring 5in x 5in in and put it over the first two layers (respectively the metal lid if you're using lids) leaving the edges of the foil reaching down, since it has to be lifted again during the inoculation.
So now you have 3 layers of foil over the opening. The top layer is lifted during the inoculation.

to:

Neem dan een stukje aluminiumfolie van 12.5x12.5cm en doe dit over de eerste twee lagen (of het metalen deksel) waarbij je de randen van de folie naar beneden laat hangen, dit bovenste "dekseltje" gebruik je bij het inoculeren.

Changed line 216 from:

Sterilization

to:

Sterilizatie

Changed lines 219-222 from:

Pour approximately 1inch (2.5cm) of water into the pressure cooker, don't put in too much water otherwise it will come into the jars and alter their water content.
Then stack the jars into the pressure cooker. The use of a rack to keep the jars from directly touching the bottom of the cooker is strongly recommended.
Put the lid on and bring the cooker to the required pressure (15 psi = 1atm over atmospheric pressure) slowly over a period of 15 minutes on a medium flame.

to:

Giet ongeveer 3cm water in de snelkookpan, doe er niet teveel water in omdat je dan het risico loopt dat het in de potjes komt en het watergehalte verandert.
Zet vervolgens de potjes in je snelkookpan. Het gebruik van een rekje om de potten van de bodem van de pan af te houden is sterk aan te raden.
Doe het deksel erop aan breng de snelkookpan op druk. (dit is 15psi = 1 atmosfeer, de gewone druk van de pan als er geen metertje opzit) in de loop van zo'n 15 minuten op een niet te grote vlam.

Changed lines 228-236 from:

If you heat up the cooker too fast this can cause the jars to crack.
As soon as the steam begins to escape the rocker or the vent at the top of the pressure cooker turn the heat back so only a very small, steady steam flow persists from the vent. From this point on, pressure cook for 45 minutes.
Depending on the pressure cooker model the cooking procedure works a bit different so if you're not familiar with pressure cooking consult the instruction manual or someone who used pressure cookers before.
After 45 min take the cooker from the flame and let cool for at least 5 hours or even better over night.
If you are unable to find or buy a pressure cooker, you can also sterilize the jars using a big pot with a lid.
In this case steam the jars for 1.5 hours in a pot lid on. Use only approximately 1 inch of water at the bottom.
You might have to add some water to the pot during steaming due to evaporation.
If you never have used a pressure cooker before check out this document about the correct pressure cooker use.

to:

Als je de snelkookpan te snel verhit dan kunnen de potjes breken.
Zodra de stoom uit het ventiel begint te ontsnappen draai het gas klein zodat slechts een beetje stoom er continu uitkomt. Laat vanaf het moment dat dit gebeurt de pan 45 minuten doorkoken.
Hoe je de pan moet gebruiken verschilt een beetje per pan maar de handleiding van de pan, of een vriend die er een gebruikt kan het je leren.
Na 45 minuten kun je het gas uitdraaien en moet je de pan vijf uur, of beter de hele nacht, laten afkoelen.
Als je serieus paddestoelen kweken wilt is een (grote) snelkookpan echt een must, dus als je er speciaal een gaat aanschaffen is het verstandig een zo groot mogelijke te nemen. Als je er bv op een rommelmarkt tegenaan loopt is een snelkook-ketel met drukmeter, waarin je de potten stapelen kunt, ideaal maar een kleine werkt ook goed.
Als je budget de aanschaf van een (tweedehands?) snelkookpan niet toelaat dan is het in principe ook mogelijk een gewone pan te gebruiken, en deze anderhalf uur te laten doorkoken met het deksel erop en ongeveer drie centimeter water op de bodem. Je moet dan uitkijken dat het niet droogkookt, dus misschien halverwege moet je wat heet water bijvoegen.
Als je nog nooit een snelkookpan (pressure cooker) gebruikt hebt lees dit artikel. correct pressure cooker use.

Changed line 237 from:

Inoculation

to:

Inoculatie

Changed lines 240-241 from:

After the cooker is cold to the touch take the jars out and place them on a clean surface, have an alcohol lamp or a lighter and the spore syringe ready. Shake the spore syringe to break up the spore clumps.

to:

Nadat de (snelkook)pan is bekoeld zodat hij koud aanvoelt haal de potjes eruit (voorzichtig: er kan er een gebroken zijn dus kijk uit voor scherven) en zet ze op een schoon oppervlak, waar een alcohol-lampje of een aansteker en de sporespuit klaarliggen. Schud de sporespuit goed om de samengeklitte sporen weer los te woelen.

Changed line 246 from:

To be able to shake it it's necessary that there is a small bubble of air in the syringe. If this is not the case, then you can suck approximately 1cc of sterile air into the syringe by placing the tip of the needle into the flame and slowly pulling the plunger back.

to:

Om te kunnen schudden moet er een luchtbel in de spuit zitten. Is dit niet het geval dan kun je voorzochtig 1cc steriele lucht in de spuit zuigen door de punt van de naald in de vlam te houden en hierdoor 1 cc lucht naarbinnen te zuigen.

Changed lines 252-253 from:

Loosen the foil from all of the jars so it can be lifted easily when you inoculate.

to:

Maak de (bovenste) folie los bij alle potten zodat deze gemakkelijk opgetild kan woden bij het inoculeren.

Changed lines 258-259 from:

Take the cover from the needle and heat it over the flame until glowing red. Let cool for a few seconds

to:

Haal het beschermhulsje van de naald en verwarm die in de vlam tot hij roodgloeiend is. Laat hem een paar seconden afkoelen.

Changed lines 264-265 from:

Take the upper foil layer off and put aside upside down.

to:

Haal de bovenste folie van een pot en leg die ondersteboven terzijde.

Changed lines 270-271 from:

Pierce the foil at the edge of the jar with the needle app. 1in(2.5cm) deep and inject the spore suspension towards the inner jar surface. You should see a small drop running down the inner surface of the jar towards the bottom. Each jar is inoculated on 4 equally spaced points. You should use 1 - 1.5 ml of the spore suspension per jar so one 10ml syringe is sufficient for 6 -10 jars.

to:

Prik door de folie aan de rand van de pot met de naald ongeveer 2.5cm diep en spuit wat sporevloeistof tegen de binnenwand van de pot aan. Je zult een kleine druppel langs te potwand naar de bodem zien lopen. Inoculeer elke pot op vier punten langs de rand. Gebruik ongeveer 1-1.5ml sporevloeistof per pot zodat een 10ml spuit 6-10 potten kan inzaaien.

Changed lines 276-278 from:

Put the foil on again. Flame sterilize the needle again after inoculating 3 jars to prevent cross contamination just in case a jar wasn't properly sterilized.
When all of the jars are inoculated fold the foil edges up and press them firmly together so you get a nice aluminium foil lid. Write the inoculation date and the species/strain information on the foil with an all surface felt tip pen. If you touch something other with the needle during the inoculation procedure except the foil surface of the bottom foil layer immediately flame sterilize the tip again.

to:

Doe de folie er weer op. Steriliseer de naald ne drie potten opnieuw met de vlam om te voorkomen dat je een eventuele besmetting meeneemt naar alle potten.
Als alle potten geinoculeerd zijn vouw de folieranden omhoog en druk ze stevig tezamen zodat je een mooi deksel van aluminiumfolie hebt. Schrijf de inoculatiedatum en de soort/varieteitinformatie (of een code hiervoor) op de folie met een viltstift.
Als je tijdens de inoculatie met de naald iets anders aanraakt dan de folie moet je meteen de naald opnieuw met de vlam steriliseren.

Changed lines 285-288 from:

Incubation

The jars should be stored at 21-27°C (70-81°F), the warmer the better, but not exceeding 27°C. If you don't have these temperatures at home you can build an incubator to accommodate the jars.

to:

Incubatie

De potten moeten nu staan bij 21-27'C (70-81'F), hoe warmer hoe beter mits de temperatuur niet boven 27 graden komt. Als dit niet je kamertemperatuur is kun je een incubator maken. Op een lagere kamertemparatuur groeit het mycelium nog goed, maar veel langzamer wat tijd kost en daardoor de kweek kan doen mislukken.

Changed lines 293-300 from:

The inoculated jars develop fastest if they are stored at a temperature of 27°C (80°F) (According to Stamets the best incubation temperature for P. cubensis would be 86°F, but since the jars themselves are a few degrees warmer than the surroundings (mycelium emits heat when growing) 80°F is a good and safe incubator temperature)

You can build an effective incubator by using two plastic boxes of the same size and an aquarium heater.
There are several types of aquarium heaters. When you're buying a heater, make sure that it is of the "fully submersible" type.
Attach the heater to the bottom of the first box and pour in as much 27°C warm water that the heater is completely submerged.
Adjust the heaters thermostat so that the heater just shuts itself off at 27°C .
Put some spacers on the bottom of the box, they carry the second box and prevent it from touching the heater. In the above picture 4 jars are used. You could also use bricks, stones or something similar.

to:

De geinoculeerde potten groeien het snelst als ze bij 27'C (80'F) worden bewaard. Aldus Stamets is de beste incubatietemperatuur voor Psilocybe cubensis 30'C (86'F) bedraagt maar omdat de potten een paar graden warmer zijn dan hun omgeving door de groei van het mycelium is 27'C een goede en veilige incubatortemperatuur.

Je kunt een effectieve incubator bouwen van twee plastic opbergbakken van dezelfde grootte en een gewone aquariumverwarmer, verkrijgbaar bij de dierenwinkel.
Er zijn verschillende soorten aquariumverarmers, koop degene die volledig onderdompelbaar is.
Maak de aquariumverwarmer aan de bodem vast en giet zoveel water erin zodat het verwarmingselement volledig is ondergedompeld.
Stel de thermostaat zo af dat hij met 27'C vanzelf afslaat.
Zet een paar afhoudertjes in de bak, hierop komt de tweede bak te staan en ze zorgen ervoor dat deze het verwarmingselement niet raakt. In het plaatje hierboven worden vier potten gebruikt, maar je zou ook bakstenen, steentjes of iets dergelijks kunnen gebruiken. Als je iets isolerends onder de bak legt, zoals piepschuim of een handdoek, blijft de bak beter op temperatuur en verbruikt minder stroom.

Changed lines 306-308 from:

Put the second box in the one containing water.
After a few hours measure the temperature again and adjust the heater if necessary so the water temperature is 27°C.

to:

Plaats de tweede bak in degene waar het verwarmde water inzit.
Na een paar uur meet de temperatuur opnieuw en stel de thermostaat bij indien nodig zodat de watertemperatuur 27'C bedraagt.

Changed lines 313-315 from:

When the box is empty, it will float on the water.
The water level in the lower box should reach app. 2/3 the height of the box, supposing the upper box is in place loaded with jars and resting on the spacers.

to:

Als de bovenste bak leeg is, zal hij op het water drijven. Als je de bak vollaadt met potten (en eventueel wat bijkomend gewicht) moet het waterpeil tot 2/3 hoogte komen terwijl de bovenste bak op de afhouders rust. De incubator is klaar.

Changed lines 319-320 from:

Now you can put the inoculated jars into the box.

to:

Nu kun je de geïnoculeerde potten in de bovenste bak doen.

Changed lines 325-326 from:

Cover the jars with a blanket to keep the heat escaping and to keep the jars dark. Note: the water level drops in some weeks by evaporation. Therefore you have to fill some fresh water in from time to time to keep the water level high enough. Never let evaporate so much water that the heater isn't submerged in water anymore!

to:

Bedek de potten met een deken om de warmte binnen te houden en de potten donker te houden.
Let op: het waterniveau in de onderste bak daalt in de loop van de weken, dus vul het af en toe bij met vers water om het waterniveau hoog genoeg te houden Laat nooit het waterpeil zover zakken dat het verwarmingselement bloot komt te liggen!

Changed lines 334-336 from:

Providing the jars are kept warm you should see the first sign of germination after 3-5 days as bright white specks. This is mycelium. If anything grows that is not white, for instance green, black or pink, then the jars are contaminated and their content must be discarded and your clean procedures need some improvement. After the jars are emptied and the jar is washed with detergent and hot water it can be used again.
Check the Shroomery Contamination FAQ for more information on possible contaminations in mushroom culture.

to:

Als je de potten warm houdt zul je de eerste tekenen van ontkieming in 3-5 dagen zien als helder witte plekken. Dit is mycelium (= paddestoel weefsel, de ragfijne draadjes die normaal onder de grond zitten) Als er iets waar ook in de pot groeit wat niet wit is maar bijvoorbeeld groen, zwart of rose dan zijn de potten besmet geraakt en moeten ze worden geleegd en goed schoongemaakt met afwasmiddel. Besmetting betekent dat je iets verkeerd hebt gedaan, probeer uit te vinden wat, zodat je de fout niet opnieuw maakt.
Check de Shroomery Contamination FAQ voor meer informatie over mogelijke besmettingen in paddestoelenkweek

Changed lines 341-343 from:

Depending on the temperature and the viability of the spore syringe it takes 14-28 days for the mycelium to colonize the whole jar. Once colonized store the jars at normal room temperature, about 21°C (70°F) to initiate pinning.
Don't expose the jars to direct sunlight. Indirect sunlight (= the natural light that lights up a room because at day time out) or a low wattage lamp (cool white fluorescent lamp is ideal, incandescent lamp is less suitable) for 4-12 hours a day is sufficient.

to:

Afhankelijk van de temperatuur, de kiemkrachtigheid van de sporen en de groeisnelheid van je soort en variëteit duurt het doorgaans 14-28 dagen tot de potten helemaal gekoloniseerd (=doorgroeid) zijn. Zodra dit het geval is, bewaar ze dan even bij 21'C om knopvorming ("pinning") te stimuleren.
Stel de potten niet bloot aan direct zonlicht. Indirect zonlicht of een lamp van laag wattage (zoals een TL spaarlamp of buis, gloeilampen zijn minder geschikt) gedurende 4-12 uur is voldoende.
Bedenk dat je geen plant aan het kweken bent die fel licht nodig heeft voor de groei, maar een paddestoel die een beetje licht nodigheeft om knopvorming te stimuleren. Teveel licht schaadt.

Changed lines 349-351 from:

Within 5-10 days (with certain mushroom strains it can however take up to 30 days) pinhead-size accumulations of mycelium should form. These so called pins represent the beginning of mushroom growth. In the following days also small mushrooms with brown heads become visible. When this is the case it's time to birth the cake into the fruiting container where the mushrooms can develop to maturity.
Some strains don't easily develop pins. In this case put the colonized jar wrapped in a plastic bag in the fridge over night and then proceed to fruiting next day, even if the cake doesn't show pins yet. This cold shocking usually helps trigger pinning somewhat.

to:

Binnen 5-10 dagen (bij sommige paddestoelsoorten kan het zelfs 30 dagen duren) ontstaan er kleine speldeknopjes van mucelium. Deze knopjes ("pins") zijn de aanzet voor een paddstoel, zoals een bloemknop voor een bloem. (in feite is een paddestoel de 'bloem' van het ondergrondse mycelium) In de daaropvolgende dagen zul je ook kleine paddestoeltjes met donkere kopjes gaan zien. Daarna is het tijd om de cakes in de kweekbak te brengen ("birthing") waar de paddestoelen kunnen uitgroeien tot volgroeide exemplaren.
Sommige soorten vormen niet gemakkelijk knopjes. In die gevallen moet je de pot in een plastic zak doen en een nacht in de koelkast leggen en ze daarna over te brengen naar de kweekbak ook al zie je geen knopjes. Deze "cold shock" kan helpen de paddestoelvorming op gang te brengen.

Changed line 358 from:

Fruiting

to:

Paddestoelvorming

Changed lines 361-363 from:

The fruiting of the cakes can be accomplished in any sort of container that can be loosely sealed and has at least one translucent side, preferably on the top. Suitable containers are a plastic bucket, rubbermaid container, terrarium, aquarium...
Put an 1/2 inch layer of moistened perlite or expanded clay pelets or even a wet paper towel at the bottom of the container and birth the cakes onto this layer by letting them slide from the jar upside down.

to:

Paddestoelvorming kan men doen gebeuren in elke bak die losjes afgesloten kan worden en tenminste één transparante zijde heeft, liefst de deksel. Geschikt zijn plastic emmers, plastic opbergbakken, terrariums, aquariums enzovoort.
Breng een laagje van anderhalve centimeter bevochtigd perliet or kleikorrels of een vochtige laag tissuepapier op de bodem van de bak en breng de cakes ter wereld door ze ondersteboven uit hun potten op de onderlaag te laten glijden.

Changed lines 369-371 from:

Sometimes the cake doesn't slide out of the jar easily by itself.
You just need to turn the colonized jar upside down in your hand and slam the hand lightly against the palm of the other hand. This will make the cake slide against the lid and it can be birthed with ease.

to:

Soms glijdt een cake niet vanzelf uit de pot.
Als dit gebeurt moet je de pot ondersteboven houden en voorzichtig op de bodem slaan met je andere handpalm, waardoor hij tegen het deksel aanglijdt, en vervolgens kan hij normaal ter wereld worden gebracht.

Changed lines 376-381 from:

If you have a bigger fruiting chamber (a bigger plastic container or a terrarium) you can of course put in more than one cake to fruit.
The distance between the cakes should be at least 2" (5cm) for the mushrooms have room to grow. Put a sheet of translucent plastic over the opening of the fruiting container. Take this sheet off once a day and fan the air out with a piece of cardboard. If the bottom layer begins to dry out, spray it with some water to keep it moist since this layer provides moisture for the air to stay very humid. Don´t spray the cakes directly.
Handle the cakes as little as possible but when you do it allways wash your hands thouroughly beforehand.
Over a course of the bext 7-14 days the cakes will begin to pin(if the haven't began to pin in the jars yet) and the small mushrooms will grow big in a matter of 2-5 days and as soon the caps begin to open they can be harvested.
This simultanious maturation of all mushrooms is called a flush.

to:

Als je een grotere kweekbak hebt kun je hier natuurlijk meerdere cakes inzetten.
Zet ze dan tenminste 5cm uit elkaar want de paddestoelen hebben ruimte nodig.
Dek de kweekbak af met een laag doorzichtig plastic. Neem dit er dagelijks af en wuif de cakes wat verse lucht toe met bv een stuk karton. Droogt de bodemlaag wat uit, bevochtig hem dan weer met een plantensproeier. Niet op de cakes sproeien! De bodemlaag bevochtigt de lucht en vochtige lucht is precies wat de paddestoelen nodig hebben.
Raak de cakes zo min mogelijk aan en was je handen altijd goed voor je dit doet.
In de loop van de komende een tot twee weken zullen de cakes knopjes krijgen (als ze die al niet hadden) en deze vormen kleine paddestoelen die in maar 2-5 dagen zullen uitgroeien tot volwassen exemplaren: Psilocybe cubensis wordt al gauw tien tot twintig centimeter groot. Zodra de hoedjes van de paddestoelen open gaan kunnen ze geoogst worden.
Het bijna gelijktijdig rijpen van de paddestoelen noemt me
n een "vlucht" (flush) en dit gaat doorgaans golfsgewijs.

Changed lines 391-392 from:

After the mushrooms have grown big there are usually a few small, stunted mushrooms left over, they are called aborts. They can be recognized by their blackish heads and the fact that they stopped growing at some point. Still they are good to use unless they are rotten.

to:

Nadat de paddestoelen volgroed zijn zijn er meestal een paar kleine paddestoeltjes over die opgehouden zijn met groeien. Dit noemt men "aborts". Sommige hiervan zijn goed te gebruiken als ze niet rot zijn.

Changed lines 397-398 from:

It's crucial that you harvest all mushrooms, also the aborts, after the flush. This is most easily accomplished if you harvest the mushrooms off by gently twisting and tearing them off the cake with clean hands. Optionally you can dunk the cakes after each flush, this can increase the flush size significantly.

to:

Het is van groot belang dat je na de "vlucht" alle paddestoelen en aborts oogst. Dit doe je het gemakkelijkst door voorzichtig wat aan de stelen te draaien en zachtjes te trekken met schone handen tot ze loslaten. Eventueel kun je de cakes na elke vluchtdunken dit kan de opbrengst van de volgende vluchten belangrijk vergroten maar geeft besmettingsrisico's.

Changed lines 401-403 from:

After approximately one week small mushrooms begin to form again and mature during the next days.
This cycle can repeat itself up to 4 times sometimes even more. After that the cake is exhausted it produces no more mushrooms and can be discarded. They can be also used to start outdoor beds.

to:

Na ongeveer een week komt de tweede vlucht, en rijpt gedurende de daaropvolgende paar dagen.
Deze cyclus kan zich wel vier keer en soms vaker herhalen. Nadat de cake uitgeput is en geen paddestoelen meer produceert kun je hem weggooien, maar je kunt ze ook gebruiken als broed ("spawn") voor het inzetten van een buitenkweek. Psilocybe cubensis kan niet in ons klimaat overwinteren en buitenkweek moet dus hier ten lande in de lente of zomer ingezet worden.

Changed lines 408-409 from:

Sometimes green mold attacks the cakes even before they are completely exhausted. If this is the case remove and discard the contaminated cakes immediately to prevent the spreading of the contamination.

to:

Soms valt groene schimmel de cakes aan voordat ze uitgeput zijn. Zodra je dit ziet moet je de cake onmidelijk uit de kweekbak verwijderen zodat de besmetting niet overspringt op andere cakes.

Changed lines 415-416 from:

3rd flush:

to:

Derde vlucht:

Changed lines 421-422 from:

4th and final flush:

to:

Vierde en laatste vlucht:

Added lines 1-414:

(:noautosections:)
====
(:title PF-Tek for Simple Minds:)

(:table border=0 cellpadding=5 cellspacing=0 width=100% align=center:)
(:cell:)

(:cell align=center:)

PF-Tek for Simple Minds

for the cultivation of grain - loving mushrooms
(Psilocybe cubensis)
( updated: May 02, 2010, at 02:52 AM )
dead link reports, comments and suggestions welcome any time

(:cell:)

(:tableend:)

(:table border=0 cellpadding=5 cellspacing=0 width=100% align=center:)
(:cell:)
Materials
(:cell:)
Substrate
(:cell:)
Sterilization
(:cell:)
Inoculation
(:cell:)
Incubation
(:cell:)
Fruiting
(:tableend:)

The PF-Tek was developed and first made public in 1992 by www.fanaticus.com (mirror).
This tek made the cultivation of mushrooms at home feasible for complete beginners utilizing commonly available materials.
The growing method I describe here is based on the PF-tek but includes a few modifications that are time tested, and are, in my opinion, superior to the original PF-tek.
I strongly recommend you to read the original PF-Tek, if you haven't done so already, to see a different approach to some steps.

The PF-Tek for Simple Minds uses ½ pint (~240ml) canning jars or drinking glasses and a growing substrate made of vermiculite, brown rice flour and water. The substrate is prepared, sterilized and inoculated with mushroom spores. After the substrate is fully colonized the fruiting takes place in a humid container.

On the subject of cleanliness

By growing mushrooms indoors on a nutritious substrate, you create conditions than not only favor the growth of the mushrooms, but also favor the growth of a large number of other organisms, many of them hazardous to the health. To ensure that only the desired mushroom is grown, it is very important to assure cleanliness in all of the cultivation related procedures.

Before you work, wash your hands with (antibacterial) soap and warm water. Afterwards, wipe them dry and rub with Lysol or isopropyl-alcohol(iso-propanol). Keep the rooms where you do the inoculation and fruiting dust free and clean and don't bring in dirty clothing or shoes. Equally important is personal hygiene. Dirty hands, and even dirty hair, are a hotbed for all kinds of unwanted microorganisms which can destroy your cultivation project.

====

Materials

Most materials are easily avaliable at the local shops.

Vermiculite

(:table border=0 cellpadding=5 cellspacing=0:)
(:cell:)
Vermiculite is made from a naturally occurring mineral - mica.
Crushed mica containing water is heated and expands to a volume several times greater than that of the untreated mica.
Vermiculite is able to hold several times its own weight in water and it gives the substrate an airy structure.
Vermiculite is available in several grades, the middle and the middle-fine grade are most suitable for cultivation purposes.

(:cell:)
(:tableend:)

Online sources for vermiculite and perlite

USA
vermiculite @ ebay
perlite @ ebay
vermiculite @ Google
perlite @ Google
vermiculite @ Froogle
perlite @ Froogle

Canada
www.hydroponics.com

United Kingdom
www.gro-lite.co.uk

Australia
users.bigpond.net.au/nutriflo/

Vermiculite is generally available in garden and hydrophonic stores, in some regions also in pet shops.

Brown rice flour (BRF)

(:table border=0 cellpadding=5 cellspacing=0:)
(:cell:)
BRF is available in health food shops either already ground, sometimes though there is only whole brown rice available.
In this case you can grind the rice either in the shop or, if this option is not available, grind your own using an electrical coffee grinder.
BRF is best kept cool and dry for prolonged periods of time, since it can easily become rancid because of the fat content of its husk.
If you are unable to find BRF you can also use whole wheat- or rye flour with similar results. Ground millet or ground millet based birdseed also work good.
Google search for BRF
Froogle search for BRF

(:cell:)
(:tableend:)

Water

Water used for the substrate preparation should have drinking water quality. Tap water is usually ok, but if you're not sure about it, better use bottled drinking water or mineral water.

Spore syringe

(:table border=0 cellpadding=5 cellspacing=0:)
(:cell:)
A plastic syringe with needle attached containing 10cc -12cc suspension of mushroom spores in water.
The color of the suspension varies from completely translucent to slightly violet depending on the quantity of the spores in the solution.
Spores are microscopic so as long as you see at least a few specs in more or less clear water the syringe should have plenty of spores. Available through the internet, for instance

www.sporeworks.com
www.thehawkseye.com
and many more.

(:cell:)

(:tableend:)

Jars

(:table border=0 cellpadding=5 cellspacing=0:)
(:cell:)
The jars should have a content of around ½ pint (~240ml)
You can use either canning jars (Ball, Kerr...) or drinking glasses, the only requirement is that they are tapered and without shoulders, so you can slide the cake out of it in one piece once it's colonized. Bigger jars take much longer to colonize and are not recommended.
Shroomery FAQ: Where can I find supplies in the USA?
Shroomery FAQ: Where can I find supplies in the UK?

(:cell:)

(:tableend:)

====

Substrate preparation

(:table border=0 cellpadding=5 cellspacing=0:)
(:cell:)
For one ½ pint jar(~240 ml) you will need:
=> 140 ml vermiculite
=> 40 ml brown rice flour
=> some vermiculite to fill the jar to the top (app. 20 ml)
=> water

Note:
½pt(pint) = 1 cup = 236ml(milliliter) = 236cc(cubic centimeter) = 1/4 qt(quart)
The cups, pints and quarts are in the US liquid measuring system.

(:cell:)

(:cellnr:)
Put the required amount of vermiculite for all the jars of one batch (for instance 6 jars: 6 x 140 ml = 840 ml ) in a bowl.

(:cell:)

(:cellnr:)
Pour water slowly over the vermiculite while stirring with a spoon.
Be careful to only put that much water in as it can be absorbed by the vermiculite. Stir it well so all the vermiculite is uniformly soaked with water.

(:cell width=350:)

(:cellnr:)
When you tilt the bowl you should see just a little water starting coming from the vermiculite.
This is when the correct water content is achieved.
If there is too much water in the bowl, pour the wet vermiculite in a strainer and let the excess water drain for a minute. Then the vermiculite will be at the field capacity, which is perfect.

(:cell:)

(:cellnr:)
Now put the required amount of the BRF (for instance 6 x 40 ml = 240 ml) into the wet vermiculite at once and mix it in with the spoon. The goal is to uniformly coat the wet vermiculite particles with a layer of BRF.

(:cell width=350:)


(:cellnr:)
Fill the mixture in jars ½ inch (1cm) under the top. it's very important to fill the substrate in the jars without tapping it down at all. It should stay very airy and loose to provide optimum conditions for the growth of mycelium.
Be careful not to leave any substrate on the upper edge of the jar. If you weren't careful enough and there are some substrate specks at the edge take a clean moist cloth and wipe the upper portion of the jar clean. Otherwise contaminants can start at those spots and work their way down into the jar.

(:cell width=350:)


(:cellnr:)
Fill up the jar with dry vermiculite to the top.
This layer hinders airborne contaminants reaching the underlying substrate in case they manage to come in during the inoculation and incubation.

(:cell width=350:)

(:cellnr:)
Take a 5inch(12cm) wide stripe of aluminium foil and fold it in the middle.
Put the foil over the opening of the jar as shown in the pictures. If you're using jars with metal lids, you can poke 4 holes at the very edge of each lid with a small nail and hammer and screw the lid on. The holes should be slightly bigger than the diameter of the syringe needle.

(:cell width=350:)


(:cellnr:)
Fold the foil edges up and press them together so you get a nice aluminium foil lid.

(:cell:)

(:cellnr:)
Then take a piece of foil measuring 5in x 5in in and put it over the first two layers (respectively the metal lid if you're using lids) leaving the edges of the foil reaching down, since it has to be lifted again during the inoculation.
So now you have 3 layers of foil over the opening. The top layer is lifted during the inoculation.

(:cell width=350px:)

(:tableend:)

====

Sterilization

(:table border=0 cellpadding=5 cellspacing=0:)
(:cell:)
Pour approximately 1inch (2.5cm) of water into the pressure cooker, don't put in too much water otherwise it will come into the jars and alter their water content.
Then stack the jars into the pressure cooker. The use of a rack to keep the jars from directly touching the bottom of the cooker is strongly recommended.
Put the lid on and bring the cooker to the required pressure (15 psi = 1atm over atmospheric pressure) slowly over a period of 15 minutes on a medium flame.

(:cell width=350px:)

(:tableend:)

If you heat up the cooker too fast this can cause the jars to crack.
As soon as the steam begins to escape the rocker or the vent at the top of the pressure cooker turn the heat back so only a very small, steady steam flow persists from the vent. From this point on, pressure cook for 45 minutes.
Depending on the pressure cooker model the cooking procedure works a bit different so if you're not familiar with pressure cooking consult the instruction manual or someone who used pressure cookers before.
After 45 min take the cooker from the flame and let cool for at least 5 hours or even better over night.
If you are unable to find or buy a pressure cooker, you can also sterilize the jars using a big pot with a lid.
In this case steam the jars for 1.5 hours in a pot lid on. Use only approximately 1 inch of water at the bottom.
You might have to add some water to the pot during steaming due to evaporation.
If you never have used a pressure cooker before check out this document about the correct pressure cooker use.

====

Inoculation

(:table border=0 cellpadding=5 cellspacing=0:)
(:cell:)
After the cooker is cold to the touch take the jars out and place them on a clean surface, have an alcohol lamp or a lighter and the spore syringe ready. Shake the spore syringe to break up the spore clumps.

(:cell width=350px:)

(:cellnr:)
To be able to shake it it's necessary that there is a small bubble of air in the syringe. If this is not the case, then you can suck approximately 1cc of sterile air into the syringe by placing the tip of the needle into the flame and slowly pulling the plunger back.

(:cell width=350px:)

(:cellnr:)
Loosen the foil from all of the jars so it can be lifted easily when you inoculate.

(:cell width=350px:)

(:cellnr:)
Take the cover from the needle and heat it over the flame until glowing red. Let cool for a few seconds

(:cell width=350px:)

(:cellnr:)
Take the upper foil layer off and put aside upside down.

(:cell width=350px:)

(:cellnr:)
Pierce the foil at the edge of the jar with the needle app. 1in(2.5cm) deep and inject the spore suspension towards the inner jar surface. You should see a small drop running down the inner surface of the jar towards the bottom. Each jar is inoculated on 4 equally spaced points. You should use 1 - 1.5 ml of the spore suspension per jar so one 10ml syringe is sufficient for 6 -10 jars.

(:cell width=350px:)

(:cellnr:)
Put the foil on again. Flame sterilize the needle again after inoculating 3 jars to prevent cross contamination just in case a jar wasn't properly sterilized.
When all of the jars are inoculated fold the foil edges up and press them firmly together so you get a nice aluminium foil lid. Write the inoculation date and the species/strain information on the foil with an all surface felt tip pen. If you touch something other with the needle during the inoculation procedure except the foil surface of the bottom foil layer immediately flame sterilize the tip again.

(:cell width=350px:)

(:tableend:)

====

Incubation

The jars should be stored at 21-27°C (70-81°F), the warmer the better, but not exceeding 27°C. If you don't have these temperatures at home you can build an incubator to accommodate the jars.

Incubator

(:table border=0 cellpadding=5 cellspacing=0:)
(:cell:)
The inoculated jars develop fastest if they are stored at a temperature of 27°C (80°F) (According to Stamets the best incubation temperature for P. cubensis would be 86°F, but since the jars themselves are a few degrees warmer than the surroundings (mycelium emits heat when growing) 80°F is a good and safe incubator temperature)

You can build an effective incubator by using two plastic boxes of the same size and an aquarium heater.
There are several types of aquarium heaters. When you're buying a heater, make sure that it is of the "fully submersible" type.
Attach the heater to the bottom of the first box and pour in as much 27°C warm water that the heater is completely submerged.
Adjust the heaters thermostat so that the heater just shuts itself off at 27°C .
Put some spacers on the bottom of the box, they carry the second box and prevent it from touching the heater. In the above picture 4 jars are used. You could also use bricks, stones or something similar.

(:cell width=350px:)

(:cellnr:)
Put the second box in the one containing water.
After a few hours measure the temperature again and adjust the heater if necessary so the water temperature is 27°C.

(:cell width=350px:)

(:cellnr:)
When the box is empty, it will float on the water.
The water level in the lower box should reach app. 2/3 the height of the box, supposing the upper box is in place loaded with jars and resting on the spacers.

(:cell width=350px:)

(:cellnr:)
Now you can put the inoculated jars into the box.

(:cell width=350px:)

(:cellnr:)
Cover the jars with a blanket to keep the heat escaping and to keep the jars dark. Note: the water level drops in some weeks by evaporation. Therefore you have to fill some fresh water in from time to time to keep the water level high enough. Never let evaporate so much water that the heater isn't submerged in water anymore!

(:cell width=350px:)

(:tableend:)

(:table border=0 cellpadding=5 cellspacing=0:)
(:cell:)
Providing the jars are kept warm you should see the first sign of germination after 3-5 days as bright white specks. This is mycelium. If anything grows that is not white, for instance green, black or pink, then the jars are contaminated and their content must be discarded and your clean procedures need some improvement. After the jars are emptied and the jar is washed with detergent and hot water it can be used again.
Check the Shroomery Contamination FAQ for more information on possible contaminations in mushroom culture.

(:cell width=350px:)

(:cellnr:)
Depending on the temperature and the viability of the spore syringe it takes 14-28 days for the mycelium to colonize the whole jar. Once colonized store the jars at normal room temperature, about 21°C (70°F) to initiate pinning.
Don't expose the jars to direct sunlight. Indirect sunlight (= the natural light that lights up a room because at day time out) or a low wattage lamp (cool white fluorescent lamp is ideal, incandescent lamp is less suitable) for 4-12 hours a day is sufficient.

(:cell width=350px:)

(:cellnr:)
Within 5-10 days (with certain mushroom strains it can however take up to 30 days) pinhead-size accumulations of mycelium should form. These so called pins represent the beginning of mushroom growth. In the following days also small mushrooms with brown heads become visible. When this is the case it's time to birth the cake into the fruiting container where the mushrooms can develop to maturity.
Some strains don't easily develop pins. In this case put the colonized jar wrapped in a plastic bag in the fridge over night and then proceed to fruiting next day, even if the cake doesn't show pins yet. This cold shocking usually helps trigger pinning somewhat.

(:cell width=350px:)

(:tableend:)

====

Fruiting

(:table border=0 cellpadding=5 cellspacing=0:)
(:cell:)
The fruiting of the cakes can be accomplished in any sort of container that can be loosely sealed and has at least one translucent side, preferably on the top. Suitable containers are a plastic bucket, rubbermaid container, terrarium, aquarium...
Put an 1/2 inch layer of moistened perlite or expanded clay pelets or even a wet paper towel at the bottom of the container and birth the cakes onto this layer by letting them slide from the jar upside down.

(:cell width=350px:)

(:cellnr:)
Sometimes the cake doesn't slide out of the jar easily by itself.
You just need to turn the colonized jar upside down in your hand and slam the hand lightly against the palm of the other hand. This will make the cake slide against the lid and it can be birthed with ease.

(:cell width=350px:)

(:cellnr:)
If you have a bigger fruiting chamber (a bigger plastic container or a terrarium) you can of course put in more than one cake to fruit.
The distance between the cakes should be at least 2" (5cm) for the mushrooms have room to grow. Put a sheet of translucent plastic over the opening of the fruiting container. Take this sheet off once a day and fan the air out with a piece of cardboard. If the bottom layer begins to dry out, spray it with some water to keep it moist since this layer provides moisture for the air to stay very humid. Don´t spray the cakes directly.
Handle the cakes as little as possible but when you do it allways wash your hands thouroughly beforehand.
Over a course of the bext 7-14 days the cakes will begin to pin(if the haven't began to pin in the jars yet) and the small mushrooms will grow big in a matter of 2-5 days and as soon the caps begin to open they can be harvested.
This simultanious maturation of all mushrooms is called a flush.

(:cell width=350px:)

(:cellnr:)
After the mushrooms have grown big there are usually a few small, stunted mushrooms left over, they are called aborts. They can be recognized by their blackish heads and the fact that they stopped growing at some point. Still they are good to use unless they are rotten.

(:cell width=350px:)

(:tableend:)

It's crucial that you harvest all mushrooms, also the aborts, after the flush. This is most easily accomplished if you harvest the mushrooms off by gently twisting and tearing them off the cake with clean hands. Optionally you can dunk the cakes after each flush, this can increase the flush size significantly.

(:table border=0 cellpadding=5 cellspacing=0:)
(:cell:)
After approximately one week small mushrooms begin to form again and mature during the next days.
This cycle can repeat itself up to 4 times sometimes even more. After that the cake is exhausted it produces no more mushrooms and can be discarded. They can be also used to start outdoor beds.

(:cell width=350px:)

(:cellnr:)
Sometimes green mold attacks the cakes even before they are completely exhausted. If this is the case remove and discard the contaminated cakes immediately to prevent the spreading of the contamination.

(:cell width=350px:)

(:cellnr:)
3rd flush:

(:cell width=350px:)

(:cellnr:)
4th and final flush:

(:cell width=350px:)

(:tableend:)

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on May 02, 2010, at 02:52 AM